Przyjedź, Tatry czekają na Ciebie. Przyjedź, usiądź na kamieniu, poczuj magię tego miejsca - już zawsze będziesz tu wracał. :) 

Biegacz Urozmaicony

Biegacz Urozmaicony (Carabus variolosus)

Biegacz Urozmaicony to duży chrząszcz z rodziny biegaczowatych o czarnej barwie. Dorosłe osobonki zasiedlają brzegi zbiorników wodnych, bagna, torfowiska, a także okolice górskich potoków. Występuje na kilku obszarach Natura 2000, najwięcej w Bieszczadach, również w Tatrach, Peninach, Gorcach, Beskidzie Niskim, Beskidzie Wyspowym, Beskidzie Sądeckim, Beskidzie Żywieckim i w paśmie Babiogórskim i Jałowieckim.
Zagrożenie dla tego gatunku chrząszcza stanowi głownie osuszanie terenów bagienno leśnych, regulacja rzek i potoków, jak również zanieczyszczenia wód i powietrza determinujące zmiany w składzie chemicznym. Celem ochrony Biegacza Urozmaiconego jest utrzymanie naturalnych stanowisk występowania, takich jak: małe górskie stawki, niewielkie strumienie wraz z rozlewiskami.